Ghidul tau

Termeni si Conditii Oferta

Nota: Pentru a obtine informatiile in format PDF si/sau PRINT este necesar sa deschizi intrebarea care te intereseaza si apoi sa accesezi butonul “Permalink”!

Afla aici totul despre fiecare optiune:

Tipuri de Consultanta (3)

CONSULTANTA OFFLINE consta in:

A. CONSULTANTA INITIALA:

I. IMPLEMENTARE OFFLINE, cu vizite efectuate de Consultantul la sediul clientului pentru:

 • Instruirea Reprezentantului Managementului
 • Asistenta la efectuarea analizei de management
 • Asistenta la Auditul de Certificare.

II. DOCUMENTATIE COMPLETA livrata in format editabil (World) si realizata de Consultant in urma Implementarii Offline.

Documentatia cuprinde, de exemplu, IN FUNCTIE DE STANDARDELE ALESE si IN FUNCTIE DE DOMENIUL DE ACTIVITATE / SPECIFICUL ORGANIZATIEI:

Manualul Calitatii, de Mediu, Sanatate si Securitate in Munca sau Manualul Sistemului de Management Integrat.

• Anexe: Harta proceselor – Succesiunea si interactiunea proceselor SMI, Descrierea proceselor, Politica de calitate, Politica de mediu si SSM, Organigrama, Structura ierarhica a organizatiei, Decizie de Numire RMI/RMC/RMM/RMSSM, Decizie Interna, Planul calitatii, Cerinte protectia mediului, Chestionar de consultare, Glosar de Termeni si Definitii.

Proceduri Generale si Formularele Model aferente, conform ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018: Determinarea cerintelor partilor interesate (Registrul de prevederi legale, Fisa de determinare context si cerinte parti interesate, Checklist pentru Strategia de marketing & Planul de afaceri, Criterii pentru segmentarea clienţilor, Analiza competitivitatii, Analiza SWOT, Plan de afaceri si de marketing); Management prin obiective (Program de Management, Program de Management Mediu (PMM), Program de Management SSM (PMSSM)); Documentatia SMI (Lista documentelor SMI, Lista documentelor externe controlate, Lista documentelor distribuite, Lista de control a reviziilor, Acces Arhiva, Aprobare pentru distrugerea documentelor arhivate); Comunicare interna si externa (Registrul de Intrari si Iesiri); Managementul riscurilor (Liste de activitati, Evaluarea riscului, Registrul de riscuri); Mentenanta infrastructurii (Plan de revizii tehnice, Fisa de intretinere echipamente IT, Fisa de intretinere echipamente auto, Fisa de intretinere echipamente, Lista EMM, Fisa de inregistrare a verificarii metrologice); Managementul resurselor umane (Fisa de evaluare individuala, Plan anual de instruire, Proces verbal de instruire, Fisa postului, Model CV); Monitorizare, masurare, analiza, evaluare (Fisa de monitorizare a proceselor, Plan monitorizare mediu si SSM, Fisa monitorizare parametrii mediu si SSM); Audit intern (Program anual audituri, Plan audit intern, Chestionar de audit intern, Raport de audit intern, Raport de neconformitate); Analiza efectuata de management (Proces verbal de analiza de management); Controlul neconformitatilor.

• Proceduri de Calitate si Formularele Model aferente, conform ISO 9001:2015: Aprovizionare (Chestionar evaluare furnizori, Lista furnizorilor agreati); Planificarea productiei si prestarii serviciului (Registru comenzi, Fisa analiza contractului); Proiectare si dezvoltare (Fisa de control proiectare, Tema de Proiectare, Program de Proiectare, Modificari Program de Proiectare); Productia si prestarea serviciului (Plan de monitorizare / control operational, Fisa de monitorizare productie sau prestare servicii, Fisa de control operational / executie, Procese verbale); Proprietatea clientului si a altor parti interesate (Acord de Confidentialitate, Securitate si Protectie a Datelor, Acord de Prelucrare Date cu Caracter Personal
Tratarea reclamatiilor (Registru reclamatii); Satisfactia clientilor (Chestionar de satisfactie a clientilor, Fisa de sinteza a satisfactiei clientilor).

Proceduri de Mediu & Sanatate si Securitate Ocupationala si Formularele Model aferente, conform ISO 14001:2015 SI ISO 45001:2018:
Aspecte de mediu (Fisa aspectelor de mediu, Fisa aspectelor semnificative)
Control operational (Cerinte de mediu si SSM pentru furnizori si subcontractanti); Situatii de urgenta (Plan prevenire si interventie, Proces verbal simulare incediu); Gestionarea deseurilor (Fisa de evidenta gestiune deseuri); Evaluarea conformarii (Planul anual de evaluare a conformarii, Chestionar de evaluare a conformarii, Raport de evaluare a conformarii, Fisa de neconformitate mediu); Identificare si evaluare pericole; Investigarea incidentelor.

• INREGISTRARI: Formularele model necesare pentru obtinerea certificarii, COMPLETATE de catre Consultant.

III. SUPORT ONLINE / OFFLINE in vederea implementarii si obtinerii certificarii.

B. MENTENANTA ANUALA PENTRU CELE DOUA AUDITURI DE SUPRAVEGHERE :

I. ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI pentru primul si al doilea audit de supraveghere.
II. SUPORT ONLINE / OFFLINE in vederea mentinerii sistemului de management si valabilitatii certificatului.

CONSULTANTA ONLINE consta in:

A. CONSULTANTA INITIALA:

I. IMPLEMENTARE ONLINE, via e-mail si telefon (fara vizite efectuate de Consultantul la sediul clientului):

 •    Informatiile necesare demararii si finalizarii proiectului se obtin prin e-mail & telefon.

II. DOCUMENTATIE COMPLETA livrata in format editabil (Word) si realizata de Consultant in urma Implementarii Online.

Documentatia cuprinde, de exemplu, IN FUNCTIE DE STANDARDELE ALESE si IN FUNCTIE DE DOMENIUL DE ACTIVITATE / SPECIFICUL ORGANIZATIEI:

Manualul Calitatii, de Mediu, Sanatate si Securitate in Munca sau Manualul Sistemului de Management Integrat.

Anexe: Harta proceselor – Succesiunea si interactiunea proceselor SMI, Descrierea proceselor, Politica de calitate, Politica de mediu si SSM, Organigrama, Structura ierarhica a organizatiei, Decizie de Numire RMI/RMC/RMM/RMSSM, Decizie Interna, Planul calitatii, Cerinte protectia mediului, Chestionar de consultare, Glosar de Termeni si Definitii.

Proceduri Generale si Formularele Model aferente, conform ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018:
Determinarea cerintelor partilor interesate (Registrul de prevederi legale, Fisa de determinare context si cerinte parti interesate, Checklist pentru Strategia de marketing & Planul de afaceri, Criterii pentru segmentarea clienţilor, Analiza competitivitatii, Analiza SWOT, Plan de afaceri si de marketing); Management prin obiective (Program de Management, Program de Management Mediu (PMM), Program de Management SSM (PMSSM); Documentatia SMI (Lista documentelor SMI, Lista documentelor externe controlate, Lista documentelor distribuite, Lista de control a reviziilor, Acces Arhiva, Aprobare pentru distrugerea documentelor arhivate); Comunicare interna si externa (Registrul de Intrari si Iesiri); Managementul riscurilor (Liste de activitati, Evaluarea riscului, Registrul de riscuri); Mentenanta infrastructurii (Plan de revizii tehnice, Fisa de intretinere echipamente IT, Fisa de intretinere echipamente auto, Fisa de intretinere echipamente, Lista EMM, Fisa de inregistrare a verificarii metrologice); Managementul resurselor umane (Fisa de evaluare individuala, Plan anual de instruire, Proces verbal de instruire, Fisa postului, Model CV); Monitorizare, masurare, analiza, evaluare (Fisa de monitorizare a proceselor, Plan monitorizare mediu si SSM, Fisa monitorizare parametrii mediu si SSM); Audit intern (Program anual audituri, Plan audit intern, Chestionar de audit intern, Raport de audit intern, Raport de neconformitate); Analiza efectuata de management (Proces verbal de analiza de management; Controlul neconformitatilor.

Proceduri de Calitate si Formularele Model aferente, conform ISO 9001:2015:
Aprovizionare (Chestionar evaluare furnizori, Lista furnizorilor agreati)
Planificarea productiei si prestarii serviciului (Registru comenzi, Fisa analiza contractului); Proiectare si dezvoltare (Fisa de control proiectare, Tema de Proiectare, Program de Proiectare, Modificari Program de Proiectare); Productia si prestarea serviciului (Plan de monitorizare / control operational, Fisa de monitorizare productie sau prestare servicii, Fisa de control operational / executie,Procese verbale); Proprietatea clientului si a altor parti interesate (Acord de Confidentialitate, Securitate si Protectie a Datelor, Acord de Prelucrare Date cu Caracter Personal; Tratarea reclamatiilor (Registru reclamatii); Satisfactia clientilor (Chestionar de satisfactie a clientilor, Fisa de sinteza a satisfactiei clientilor)

Proceduri de Mediu & Sanatate si Securitate Ocupationala si Formularele Model aferente, conform ISO 14001:2015 SI ISO 45001:2018:
Aspecte de mediu (Fisa aspectelor de mediu, Fisa aspectelor semnificative)
Control operational (Cerinte de mediu si SSM pentru furnizori si subcontractanti); Situatii de urgenta (Plan prevenire si interventie, Proces verbal simulare incediu); Gestionarea deseurilor (Fisa de evidenta gestiune deseuri); Evaluarea conformarii (Planul anual de evaluare a conformarii, Chestionar de evaluare a conformarii, Raport de evaluare a conformarii, Fisa de neconformitate mediu); Identificare si evaluare pericole; Investigarea incidentelor.

INREGISTRARI: Formularele model necesare pentru obtinerea certificarii, COMPLETATE de catre Consultantul. 

III. SUPORT ONLINE in vederea implementarii si obtinerii certificarii.

B. MENTENANTA ANUALA PENTRU CELE DOUA AUDITURI DE SUPRAVEGHERE :

I. ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI pentru primul si al doilea audit de supraveghere.

II. SUPORT ONLINE in vederea mentinerii sistemului de management si valabilitatii certificatului.

DOCUMENTATIA MODEL este livrata fara serviciul de Implementare prestat de un Consultant. Beneficiarul asigura implementarea sistemului de management, avand la dispozitie un model complet de documente necesare unei implementari in conditii optime.

DOCUMENTATIA MODEL cuprinde:

 1. Manualul (Calitatii, de Mediu, Sanatate si Securitate in Munca sau Sistem Integrat – in functie de Standardele alese)
 2. Proceduri Generale si Proceduri de Calitate/Mediu/Sanatate si Securitate in Munca– aferente Standardelor alese.
 3. Anexe: Organigrama, Harta proceselor, Declaratia Managerului, Declaratie de Mediu, Declaratie SSM.
 4. Formulare model (necompletate): Exemple pentru ISO 9001Calitate: Lista documentelor in vigoare; Lista de difuzare a documentelor; Lista inregistrarilor; Planul anual al auditurilor interne; Chestionar de audit; Raport de audit; Fisa de neconformitate; Raport de neconformitate; Lista cu activitati; Evaluarea riscului; Registrul de riscuri; Chestionar de evaluare furnizori; Lista furnizorilor agreati; Procese verbale; Planul Calitatii; Fisa de control executie; Fisa de monitorizare a satisfactiei clientului; Fisa de sinteza a satisfactiei clientului; Proces verbal al sedintei de analiza; Fisa individuala de evaluare; Planul anual de instruire; Proces verbal de instruire; Fisa postului; Raport general de analiza; Descrierea proceselor; Registru prevederi legale; Program de management; Program de monitorizare obiective; Fisa de intretinere echipamente; Fisa de intretinere echipamente auto; Fisa de întretinere echipamente IT; Plan de revizii tehnice; Registru reclamatii; Alte documente specifice activitatii clientului. Exemple pentru Mediu si SSM: Fisa aspectelor de mediu; Fisa aspectelor semnificative; Program de management de mediu (PMM); Plan prevenire si interventie; Plan monitorizare; Fisa monitorizare; Chestionar de evaluare a conformarii; Fisa de evidenta gestiune deseuri; Program de management SSM.

Tipuri de Certificate (4)

Caracteristicile principale ale Organismelor de Certificare Acreditate Gold:

PREZENTA PE PIATA: Organismele de Certificare Acreditate Gold fac parte din cele mai mari grupuri multinationale din lume, in domeniul standardelor internationale, in Romania fiind printre cele mai mari si mai vechi organisme de certificare.

ACREDITARE: Organismele de Certificare Acreditate Gold sunt acreditate de MULTIPLE Organisme Nationale de Acreditare, la nivel mondial pentru:
– TOATE standardele internationale / sisteme de management (inclusiv standarde de nisa),
– MULTIPLE standarde de produse (marcaj CE) sau standarde de personal si
– TOATE domeniile de activitate – coduri CAEN / coduri EA.
Astfel, acestea pot emite certificate acreditate pentru toate standardele si domeniile de activitate mentionate mai sus.

MEMBRU IAF: Organismele de Certificare Acreditate Gold sunt Membre IAF – Forumul International de Acreditare, cel mai mai important forum la nivel international, din care fac parte, in calitate de membri, toate Organismele Nationale de Acreditare si implicit Organismele de Certificare acreditate de Organismele Nationale de Acreditare membre IAF.

SEMNATAR IAF – MLA: Organismele de Certificare Acreditate Gold sunt Membre semnatare al acordului IAF – MLA. Calitatea de membru semnatar al acordului IAF – MLA atesta recunoasterea reciproca a certificatelor emise de membrii semnatari. Doar certificatele emise de membrii semnatari IAF – MLA sunt valabile si national, si la nivel international. Prin prisma acestui acord, Organismul de Acreditare din Romania RENAR recunoaste certificatele emise de Organisme de Certificare acreditate de alte Organisme de Acreditare similare pe plan international.

VALABILITATE CERTIFICATE: Certificatele acreditate emise de Organisme de Certificare Gold sunt valabile la nivel international si national, in orice situatie.

ACREDITARE RENAR: Organismele de Certificare Acreditate Gold sunt acreditate inclusiv de Organismul National de Acreditare din Romania – RENAR.

SIGLE PE CERTIFICAT: Siglele prezente pe Certificatul Acreditat Gold sunt:

– Sigla Organismului de Acreditare (RENAR sau alt Organism de Acreditare international, in functie de optiunea clientului);
– Sigla Forumului International de Acreditare IAF (www.iaf.nu);
– Sigla Organismului de Certificare Acreditat Gold.
Se poate acorda suplimentar: Certificat emis de IQNET -cea mai mare retea internationala de organisme de certificare. (www.iqnet-certification.com)

INDEPLINIREA CONDITIEI “Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 etc. acreditat de Organismul de Acreditare din Romania RENAR sau orice alt organism similar pe plan international”: Este indeplinita conditia “Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 etc. acreditat de Organismul de Acreditare din Romania RENAR sau orice alt organism similar pe plan international” mentionata in caietele de sarcini la licitatii, in Regulamentul pentru atestare ANRE Instalatii Electrice sau Gaze, in contractul cadru cu CNAS, in directivele europene in cazul domeniilor reglementate etc.

INDEPLINIREA CERINTEI “Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sau echivalent”: Cerinta “Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sau echivalent”, ce apare frecvent in caietele de sarcini la licitatii, este indeplinita de un certificat Acreditat Gold in orice situatie, indiferent daca se mentioneaza explicit sau nu ca ofertantul trebuie sa dovedeasca implementarea sistemului de management printr-un certificat acreditat.

Caracteristicile principale ale Organismelor de Certificare Acreditate NATIONAL:

PREZENTA PE PIATA: Organismele de Certificare Acreditate NATIONAL sunt Organisme de Certificare din Romania, acreditate in primul rand de Organismul de Acreditare National din Romania (RENAR).

ACREDITARE: Organismele de Certificare Acreditate NATIONAL sunt acreditate de UNUL – DOUA Organisme Nationale de Acreditare (din tara si din afara tarii) pentru:

 • standarde internationale – sisteme de management DE BAZA: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 si pentru
 • MAJORITATEA domeniilor de activitate – coduri CAEN / coduri EA.

Astfel, acestea pot emite certificate acreditate pentru toate standardele si domeniile de activitate mentionate mai sus.

MEMBRU IAF:  Organismele de Certificare Acreditate NATIONAL  sunt Membre IAF – Forumul International de Acreditare, cel mai mai important forum la nivel international, din care fac parte, in calitate de membri, toate Organismele Nationale de Acreditare si implicit Organismele de Certificare acreditate de Organismele Nationale de Acreditare membre IAF.

SEMNATAR IAF-MLA: Organismele de Certificare Acreditate NATIONAL sunt Membre semnatare al acordului IAF – MLA. Calitatea de membru semnatar al acordului IAF – MLA atesta recunoasterea reciproca a certificatelor emise de membrii semnatari. Doar certificatele ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 etc. emise de membrii semnatari IAF – MLA sunt valabile si national, si la nivel international. Prin prisma acestui acord, Organismul de Acreditare din Romania RENAR recunoaste certificatele emise de Organisme de Certificare acreditate de Organisme de Acreditare similare pe plan international.

VALABILITATEA CERTIFICATELOR: Certificatele ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 emise de Organismul de Certificare Acreditat NATIONAL sunt valabile la nivel international si national, in orice situatie.

ACREDITARE RENAR: Organismele de Certificare Acreditate NATIONAL sunt acreditate in primul rand de Organismul National de Acreditare din Romania – RENAR.

SIGLE PE CERTIFICAT: Siglele prezente pe Certificatul Acreditat NATIONAL sunt:

– Sigla Organismului de Acreditare (RENAR);
– Sigla Forumului International de Acreditare IAF (www.iaf.nu);
– Sigla Organismului de Certificare Acreditat NATIONAL.

INDEPLINIREA CONDITIEI “Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 acreditat de Organismul de Acreditare din Romania RENAR sau orice alt organism similar pe plan international”: Este indeplinita conditia “Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 acreditat de Organismul de Acreditare din Romania RENAR sau orice alt organism similar pe plan international” mentionata in caietele de sarcini la licitatii, in Regulamentul pentru atestare ANRE Instalatii Electrice sau Gaze, in contractul cadru cu CNAS, in directivele europene in cazul domeniilor reglementate etc.

INDEPLINIREA CERINTEI “Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sau echivalent”: Cerinta “certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sau echivalent”, ce apare frecvent in caietele de sarcini la licitatii, este indeplinita de un certificat Acreditat NATIONAL in orice situatie, indiferent daca se mentioneaza explicit sau nu ca ofertantul trebuie sa dovedeasca implementarea sistemului de management printr-un certificat acreditat.

Caracteristicile principale ale Organismelor de Certificare Acreditate PREMIUM:

PREZENTA PE PIATA: Organismele de Certificare Acreditate PREMIUM au activitate la nivel international si un portofoliu mare de clienti.

ACREDITARE: Organismele de Certificare Acreditate PREMIUM sunt acreditate de DOUA – TREI Organisme Nationale de Acreditare pentru MULTIPLE standarde internationale, printre care si cele mai comune sisteme de management (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) si pentru MAJORITATEA domeniilor de activitate – coduri CAEN / coduri EA.
Astfel, acestea pot emite certificate acreditate pentru standardele si domeniile de activitate mentionate mai sus.

MEMBRU IAF: Organismele de Certificare Acreditate PREMIUM sunt Membre IAF – Forumul International de Acreditare, cel mai mai important forum la nivel international, din care fac parte, in calitate de membri, toate Organismele Nationale de Acreditare si implicit Organismele de Certificare acreditate de Organismele Nationale de Acreditare membre IAF.

SEMNATAR IAF-MLA:  Organismele de Certificare Acreditate PREMIUM sunt Membre semnatare al acordului IAF – MLA. Calitatea de membru semnatar al acordului IAF – MLA atesta recunoasterea reciproca a certificatelor emise de membrii semnatari. Doar certificatele ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 emise de membrii semnatari IAF – MLA sunt valabile si national, si la nivel international. Prin prisma acestui acord, Organismul de Acreditare din Romania RENAR recunoaste certificatele emise de Organisme de Certificare acreditate de alte Organisme de Acreditare similare pe plan international.

VALABILITATE CERTIFICATE:  Certificatele emise de un Organism de Certificare Premium sunt valabile la nivel international si national, in orice situatie.

ACREDITARE RENAR: Certificatele acreditate emise de Organismele de Certificare Acreditate Premium sunt recunoscute de Organismul National de Acreditare din Romania RENAR prin prisma acordului IAF – MLA ce atesta recunoasterea reciproca a certificatelor emise de membrii semnatari.

SIGLE PE CERTIFICATE: Siglele prezente pe Certificatul Acreditat Premium sunt:

– Sigla Organismului de Acreditare;
– Sigla Forumului International de Acreditare IAF (www.iaf.nu);
– Sigla Organismului de Certificare Acreditat Premium.

INDEPLINIREA CONDITIEI “Certificat acreditat de Organismul de Acreditare din Romania RENAR sau orice alt organism similar pe plan international”: Este indeplinita conditia “Certificat acreditat de Organismul de Acreditare din Romania RENAR sau orice alt organism similar pe plan international” mentionata in caietele de sarcini la licitatii, in Regulamentul pentru atestare ANRE Instalatii Electrice sau Gaze, in contractul cadru cu CNAS, in directivele europene in cazul domeniilor reglementate etc.

INDEPLINIREA CERINTEI “Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sau echivalent”: Cerinta “certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sau echivalent”, ce apare frecvent in caietele de sarcini la licitatii, este indeplinita de un certificat Acreditat PREMIUM in orice situatie, indiferent daca se mentioneaza explicit sau nu ca ofertantul trebuie sa dovedeasca implementarea sistemului de management printr-un certificat acreditat.

Caracteristicile principale ale Organismelor de Certificare Simple:

PREZENTA PE PIATA: Organismele de Certificare Simple sunt firme infiintate in Romania.

ACREDITARE: Organismele de certificare din categoria “Simple” sunt societati care presteaza servicii de certificare ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in regim fara acreditare din partea unui Organism National de Acreditare membru IAF. IAF – International Accreditation Forum (www.iaf.nu) este unicul forum la nivel mondial ce atesta acreditarea in acest domeniu. Orice alt forum NU are nicio semnificatie in ceea ce priveste notiunea de “acreditare” conform legislatiei internationale sau nationale. Activitatea Organismelor de certificare Simple si certificatele emise de acestea sunt legale, insa nu sunt valabile in situatiile in care se impune prezentarea unui certificat acreditat.  Toate organismele de certificare functioneaza ca organisme neacreditate inainte de a putea aplica pentru obtinerea unei acreditari (evident, la data auditului de acreditare sunt evaluate intotdeauna dosare de certificare in regim neacreditat, altfel nu se pot furniza dovezi privind activitatea desfasurata de organism in domeniile supuse acreditarii).

Organismele de Certificare Simple pot emite certificate, in regim fara acreditare, pentru cele mai comune standarde internationale (de ex. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001) si pentru toate domeniile de activitate.

MEMBRU IAF: Un Organism de Certificare Simple nu este Membru IAF, intrucat nu este acreditat de un Organism de Acreditare din aceasta lista: https://www.iaf.nu/articles/Accreditation_Body_Members_by_Name/52

SEMNATAR IAF-MLA: Organismul de Certificare Simple nu este Membru semnatar al acordului IAF – MLA.

VALABILITATEA CERTIFICATELOR: Certificatele Simple sunt neacreditate si valabile doar in situatiile in care autoritatile contractante, partenerii de afaceri (furnizori, clienti, colaboratori), domeniile de activitate si cerintele legislative ale pietei de desfacere etc. nu solicita in mod explicit sau obligatoriu certificat acreditat. Din acest motiv, din pacate, certificatele neacreditate sunt in prezent utilizate destul de mult strict pentru a bifa anumite oportunitati de afaceri ce impun doar adaugarea unei hartii la dosar.

ACREDITARE RENAR: Organismele de Certificare Simple nu detin acreditare din partea unui Organism de Acreditare membru IAF din aceasta lista: https://www.iaf.nu/articles/Accreditation_Body_Members_by_Name/52 si nu sunt acreditate sau recunoscute de catre RENAR – Organismul National de Acreditare din Romania (in sensul pincipiului recunoasterii reciproce a certificatelor emise de membrii IAF semnatari ai acordului IAF – MLA) .

SIGLE PE CERTIFICAT: Certificatul Simple va contine doar Sigla Organismului de Certificare, niciodata nu va contine sigla unui Organism de Acreditare membru IAF si a Forumului International de Acreditare IAF.

INDEPLINIREA CONDITIEI “Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 acreditat de Organismul de Acreditare din Romania RENAR sau orice alt organism similar pe plan international”: In cazul in care certificatul este emis de un Organism de Certificare Simple, atunci nu va fi indeplinita conditia “Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 acreditat de Organismul de Acreditare din Romania RENAR sau orice alt organism similar pe plan international” mentionata in caietele de sarcini la licitatii, in Regulamentul pentru atestare ANRE Instalatii Electrice sau Gaze, in contractul cadru cu CNAS, in directivele europene in cazul domeniilor reglementate etc.

CERINTA “CERTIFICAT ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 SAU ECHIVALENT”: Cerinta “certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sau echivalent”, ce apare frecvent in caietele de sarcini la licitatii, este indeplinita de un certificat Simple daca nu se mentioneaza explicit ca ofertantul trebuie sa dovedeasca implementarea sistemului de management printr-un certificat acreditat. In cazul in care Caietele de sarcini ale urmatoarelor licitatii vor contine cerinta „certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 acreditat”, atunci detinatorul oricarui tip de certificat neacreditat poate fi descalificat.

Termeni & Conditii Optiuni (3)

Certificat Acreditat Gold 10 – 15 zile lucratoare, de la data auditului de certificare
Certificat Acreditat Premium 15 – 20 zile lucratoare, de la data auditului de certificare
Certificat Acreditat Standard 10 – 15 zile lucratoare, de la data auditului de certificare
Certificat Simple 5 – 10 zile lucratoare
Documentatie (proceduri si formulare) 15 – 20 zile lucratoare
Consultanta Online (Documentatie personalizata, fara vizite) 20 – 35 zile lucratoare
Consultanta Offline (Documentatie personalizata, cu vizite) 30 – 45 zile lucratoare
WordPress Responsive Table
Certificat Acreditat Gold Transa 1: la data semnarii contractului de certificare/programarii auditului de certificare; Transa 2: inainte de auditul de certificare / emiterea si predarea certificatelor.
Certificat Acreditat Premium
Certificat Acreditat Standard
Certificat Simple
Documentatie (proceduri si formulare) La data semnarii contractului / livrarii documentatiei.
Consultanta Online (Documentatie personalizata, fara vizite) Transa 1: la data semnarii contractului de consultanta; Transa 2: la data livrarii documentatiei/ finalizarii consultantei / inainte de audit si emiterea sau predarea certificatelor.
Consultanta Offline (Documentatie personalizata, cu vizite) Transa 1: la data semnarii contractului de consultanta; Transa 2: la data livrarii documentatiei / finalizarii consultantei / inainte de emiterea si predarea certificatelor.
Taxele de mentenanta & supraveghere anuala pentru ANUL II Dupa aprox. un (1) AN. Se achita cu 3 luni inainte de data primului audit de supraveghere (care va avea loc la un an de la data obtinerii certificatului).
Taxele de mentenanta & supraveghere anuala pentru ANUL III Dupa aprox. doi (2) ANI. Se achita cu 3 luni inainte de data celui de-al doilea audit de supraveghere (care va avea loc la doi ani de la data obtinerii certificatului).
WordPress Responsive Table
Documentatie (proceduri si formulare) Nu este cazul
Consultanta Online (Documentatie personalizata, fara vizite) Fara vizite de consultanta, informatiile se transmit prin e-mail si telefon
Consultanta Offline (Documentatie personalizata, cu vizite) 1-2 vizite de consultanta la sediul Beneficiarului.
WordPress Responsive Table

Standarde (4)

ISO 45001:2018 se refera la Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii in Munca si se aplica in companiile din orice domeniu de activitate, in special domeniile de activitate in care personalul este mai expus la pericole (fizice, biologice, chimice, de ordin psiho-social) la locul de munca (de ex. lucrari de constructi, depozite de materiale de constructii, firme cu activitate de productie in care personalul utilizeaza/manevreaza echipamente /utilaje).

Certificatul ISO 45001:2018 este solicitat de Clienti, Furnizori, Autoritati Contractante sau Legislatia Uniunii Europene pentru:

 

Category: Standarde

ISO 9001:2015 se refera la Sistemul de Management al Calitatii si se aplica in companiile din orice domeniu de activitate (vezi mai jos cateva exemple)

Certificatul ISO 9001 este solicitat de Clienti, Furnizori, Autoritati Contractante sau Legislatia Uniunii Europene pentru:

Exemple de domenii de activitate:

Clienti din sectorul privat – Companii din urmatoarele domenii:

 • Comert: Comert cu echipamente IT; Comert cu echipamente de protectie; Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii; Comert cu masini si echipamente; Comercializarea, punerea in functiune, mentenanta si repararea echipamentelor industriale de masura si control; Comercializare, instalare, service si intretinere echipamente si sisteme pentru securitate, telecomunicatii, radiocomunicatii, radioficare, sonorizare; Comert cu produse alimentare; Activitati de intermediere in comertul cu ridicata, etc.
 • Constructii: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale; Lucrari de pregatire a terenului; Lucrari de drumuri si poduri; Lucrari de instalatii electrice, tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii; Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si aer conditionat;  Amenajari Interioare, etc.
 • Fabricare si Mentenanta Masini, Echipamente, Utilaje, Instalatii etc.: Repararea masinilor (pompe, compresoare, articole de robinetarie, angrenaje si organe mecanice de transmisie, cuptoare industriale si arzatoare, echipamente industriale de ventilatie si frigorifice, alte masini si utilaje specifice); Instalarea masinilor si echipamentelor industriale; Montaj/ reparatii cazane si conducte de abur si apa fierbinte; Montaj, punere in functiune (P.I.F.) si service cazane apa calda, echipamente si instalatii termice, instalatii ardere si automatizare pentru cazane si centrale termice; Examinari si investigatii la cazane abur si apa fierbinte; Elaborare si avizare proiecte instalare/montaj cazane si recipienti sub presiune, etc.
 • Industria alimentara si Conexa: Productie si vanzare de produse de panificatie; Distributie si transport al produselor alimentare; Comert cu produse alimentare; Servicii de catering.
 • Transport, Depozitare & Logistica: Transport rutier, maritim, aerian si alte activitati conexe; Servicii de logistica si depozitare, etc.
 • Servicii Dezinsectie si Deratizare; Servicii de curatenie;
 • Servicii de traduceri autorizate;
 • Servicii de formare profesionala
 • Servicii de organizare de evenimente (targuri, expozitii, conferinte, congrese etc.)
 • Servicii de publicitate (creatie, productie, tiparire etc.); Publicitate de tip BTL;
 • Consultanta de afaceri: Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
 • Consultanta & Proiectare: Activitati de management in constructii, evaluare si dezvoltare imobiliara; Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea; Topografie / Cadastru;
 • IT & Telecomunicatii: Servicii in tehnologia informatiei; Repararea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii; Consultanta si realizare de retele de telecomunicatii, radiocomunicatii, informatice si sisteme de securitate, etc.
 • Cabinete: Cabinet de avocatura; Cabinet medicale; Cabinete stomatologice
 • Domeniul medical: Clinici medicale; Laboratoare de analize medicale; Organizatii de Cercetare prin Contract.
 • Laboratoare de Incercari / Etalonari
 • Producatorii din domeniile reglementate de directive UE (produse pentru constructii – de exemplu producatori de ferestre / usi din termopan, parchet, etc – jucarii, masini industriale, recipient sub presiune, etc. )
 • Etc.

Clienti din sectorul bugetar – Entitati publice precum: Spitale judetene, Spitale, Servicii Judetene de Ambulanta, Primarii, Consilii Judetene, Agentii, Directii de Sanatate Publica, Directii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Casa Corpului Didactic, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor etc.

Category: Standarde

Multe companii folosesc mai mult decat un singur sistem de management (standard international). Pentru a facilita acest proces, organizatia ISO a decis ca toate standardele pentru sistemele de management sa aiba aceeasi structura si sa contina termeni si definitii asemanatoare. Acest lucru permite sa se economiseasca resurse importante in cazul implementarii si certificarii unui Sistem Integrat, comparativ cu implementarea si certificarea fiecarui standard in parte, la intervale diferite de timp:

Resurse economisite de un Sistem Integrat de Management (format din 2, 3 sau mai multe standarde):

(se deschid in fereastra noua)

Sistemul de Management Integrat este solicitat de Clienti, Furnizori, Autoritati Contractante sau Legislatia Uniunii Europene pentru:

Category: Standarde

Procesul de Consultanta (1)

Serviciul de Consultanta este dedicat societatilor / organizatiilor:

 • in faza initiala, inainte de a demara procesul de certificare si semnarea contractului cu Organismul de Certificare, pentru a implementa sistemul de management solicitat.
 • intr-o faza ulterioara, dupa demararea procesului de certificare si semnarea contractului cu Organismul de Certificare, pentru:
 • corectarea neconformitatilor gasite de auditori in urma auditului de evaluare sau a auditului de certificare;
 • mentinerea sistemului de management implementat in societate / organizatie, pe toata perioada valabilitatii certificatului sau independent de certificat, daca este cazul.
 • independent de procesul de certificare. In anumite domenii de activitate, legislatia prevede ca societatea / organizatia sa aiba implementat / mentinut un sistem de management (de exemplu pentru asigurarea calitatii), nefiind obligatorie obtinerea certificatului. Desigur, certificatul constituie cea mai concreta si utila dovada ca un sistem de management a fost implementat, este mentinut si functioneaza. Mai ales ca detinerea unui certificat permite, pe langa multe alte avantaje, si economisirea resurselor societatii / organizatiei, de exemplu in cazurile in care nu se mai dubleaza auditurile de secunda parte / auditurile la furnizor care ar fi avut loc in lipsa certificarii. Insa, serviciul CISEO poate fi accesat si in cazul in care conducerea unei societati / organizatii decide ca prioritate implementarea standardului ( implementarea si mentinerea unui sistem de management) si amanarea procesului de certificare propriu-zis.

Serviciul de Consultanta poate fi obtinut in conditii diferite, in functie mai multi factori, precum:

 •  standardul / sistemul de management solicitat,
 •  numarul si tipul standardelor / sistemelor de management implementate si certificate,
 •  dimensiunea organizatiei (numar de angajati, locatii, etc),
 •  domeniul de activitate al organizatiei,
 •  numarul de vizite necesare, efectuate de consultant / echipa de consultanti
 •  termenul de implementare si de obtinere a certificatului (in regim normal sau in regim de urgenta)
 •  motivul / scopul implementarii si obtinerii certificatului.

Spre exemplu, gradul de dificultate si termenul pentru finalizarea unui proces de consultanta este diferit pentru:

 •   o societate din domeniul servicii fata de o societate cu activitate de productie;
 •   in cazul implementarii ISO 9001 – Calitate, fata de implementarea standardului ISO 14001 – Mediu sau ISO 22000 pentru Siguranta Alimentara;
 •   in cazul unei societati cu 2 – 3 angajati, fata de o societate cu peste 50 – 100 de angajati
 •   in cazul in care societatea / organizatia solicita doar un model de documentatie, o documentatie personalizata sau un program complet de implementare, cu vizite incluse.

In cadrul auditurilor interne (de prima parte), auditurilor la furnizor (de secunda parte) sau a auditurilor externe (de terta parte – audituri de certificare):

 •   se verifica:
 • Documentatia
 • Implementarea sistemului de management certificat.
 • •se evalueaza conformitatea organizatiei cu:
 • Cerintele legale,
 • Cerintele standardului si
 • Cerintele specifice organizatiei respective.

Astfel, CISEO personalizeaza oferta pentru Consultanta si in functie de motivul pentru care societatile ne trimit cererea de oferta, astfel incat aceasta sa corespunda cat mai bine nevoilor clientului nostru.

Pasii pentru obtinerea Consultantei:

1.Trimiterea Cererii de oferta.

2. Primirea Ofertei de Consultanta Certificare.

3. Negocierea conditiilor din oferta, in functie de varianta de plata, termenul de implementare, termenul de obtinere a certificatului, etc.

4. Primirea si Completarea Cererii de Aplicare cu datele necesare.

5. Primirea si semnarea contractului.

6. Stabilirea datei pentru prima vizita a consultantului (vizita de evaluare) / Primirea Listei cu Informatii necesare.

7. Culegerea si transmiterea catre Consultantul a informatiilor necesare.

8. Programul de Implementare.

8. Finalizarea si Predarea Documentatiei.

9. Instruirea Reprezentantului Managementului

10. Asistenta la Auditul de Certificare.

Unele etape de mai sus se aplica doar in cazul Consultantei Offline (detalii mai jos).

Citeste aici despre Tipurile de Consultanta pentru care poti opta:

Tipuri de Consultanta (3)

CONSULTANTA OFFLINE consta in:

A. CONSULTANTA INITIALA:

I. IMPLEMENTARE OFFLINE, cu vizite efectuate de Consultantul la sediul clientului pentru:

 • Instruirea Reprezentantului Managementului
 • Asistenta la efectuarea analizei de management
 • Asistenta la Auditul de Certificare.

II. DOCUMENTATIE COMPLETA livrata in format editabil (World) si realizata de Consultant in urma Implementarii Offline.

Documentatia cuprinde, de exemplu, IN FUNCTIE DE STANDARDELE ALESE si IN FUNCTIE DE DOMENIUL DE ACTIVITATE / SPECIFICUL ORGANIZATIEI:

Manualul Calitatii, de Mediu, Sanatate si Securitate in Munca sau Manualul Sistemului de Management Integrat.

• Anexe: Harta proceselor – Succesiunea si interactiunea proceselor SMI, Descrierea proceselor, Politica de calitate, Politica de mediu si SSM, Organigrama, Structura ierarhica a organizatiei, Decizie de Numire RMI/RMC/RMM/RMSSM, Decizie Interna, Planul calitatii, Cerinte protectia mediului, Chestionar de consultare, Glosar de Termeni si Definitii.

Proceduri Generale si Formularele Model aferente, conform ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018: Determinarea cerintelor partilor interesate (Registrul de prevederi legale, Fisa de determinare context si cerinte parti interesate, Checklist pentru Strategia de marketing & Planul de afaceri, Criterii pentru segmentarea clienţilor, Analiza competitivitatii, Analiza SWOT, Plan de afaceri si de marketing); Management prin obiective (Program de Management, Program de Management Mediu (PMM), Program de Management SSM (PMSSM)); Documentatia SMI (Lista documentelor SMI, Lista documentelor externe controlate, Lista documentelor distribuite, Lista de control a reviziilor, Acces Arhiva, Aprobare pentru distrugerea documentelor arhivate); Comunicare interna si externa (Registrul de Intrari si Iesiri); Managementul riscurilor (Liste de activitati, Evaluarea riscului, Registrul de riscuri); Mentenanta infrastructurii (Plan de revizii tehnice, Fisa de intretinere echipamente IT, Fisa de intretinere echipamente auto, Fisa de intretinere echipamente, Lista EMM, Fisa de inregistrare a verificarii metrologice); Managementul resurselor umane (Fisa de evaluare individuala, Plan anual de instruire, Proces verbal de instruire, Fisa postului, Model CV); Monitorizare, masurare, analiza, evaluare (Fisa de monitorizare a proceselor, Plan monitorizare mediu si SSM, Fisa monitorizare parametrii mediu si SSM); Audit intern (Program anual audituri, Plan audit intern, Chestionar de audit intern, Raport de audit intern, Raport de neconformitate); Analiza efectuata de management (Proces verbal de analiza de management); Controlul neconformitatilor.

• Proceduri de Calitate si Formularele Model aferente, conform ISO 9001:2015: Aprovizionare (Chestionar evaluare furnizori, Lista furnizorilor agreati); Planificarea productiei si prestarii serviciului (Registru comenzi, Fisa analiza contractului); Proiectare si dezvoltare (Fisa de control proiectare, Tema de Proiectare, Program de Proiectare, Modificari Program de Proiectare); Productia si prestarea serviciului (Plan de monitorizare / control operational, Fisa de monitorizare productie sau prestare servicii, Fisa de control operational / executie, Procese verbale); Proprietatea clientului si a altor parti interesate (Acord de Confidentialitate, Securitate si Protectie a Datelor, Acord de Prelucrare Date cu Caracter Personal
Tratarea reclamatiilor (Registru reclamatii); Satisfactia clientilor (Chestionar de satisfactie a clientilor, Fisa de sinteza a satisfactiei clientilor).

Proceduri de Mediu & Sanatate si Securitate Ocupationala si Formularele Model aferente, conform ISO 14001:2015 SI ISO 45001:2018:
Aspecte de mediu (Fisa aspectelor de mediu, Fisa aspectelor semnificative)
Control operational (Cerinte de mediu si SSM pentru furnizori si subcontractanti); Situatii de urgenta (Plan prevenire si interventie, Proces verbal simulare incediu); Gestionarea deseurilor (Fisa de evidenta gestiune deseuri); Evaluarea conformarii (Planul anual de evaluare a conformarii, Chestionar de evaluare a conformarii, Raport de evaluare a conformarii, Fisa de neconformitate mediu); Identificare si evaluare pericole; Investigarea incidentelor.

• INREGISTRARI: Formularele model necesare pentru obtinerea certificarii, COMPLETATE de catre Consultant.

III. SUPORT ONLINE / OFFLINE in vederea implementarii si obtinerii certificarii.

B. MENTENANTA ANUALA PENTRU CELE DOUA AUDITURI DE SUPRAVEGHERE :

I. ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI pentru primul si al doilea audit de supraveghere.
II. SUPORT ONLINE / OFFLINE in vederea mentinerii sistemului de management si valabilitatii certificatului.

CONSULTANTA ONLINE consta in:

A. CONSULTANTA INITIALA:

I. IMPLEMENTARE ONLINE, via e-mail si telefon (fara vizite efectuate de Consultantul la sediul clientului):

 •    Informatiile necesare demararii si finalizarii proiectului se obtin prin e-mail & telefon.

II. DOCUMENTATIE COMPLETA livrata in format editabil (Word) si realizata de Consultant in urma Implementarii Online.

Documentatia cuprinde, de exemplu, IN FUNCTIE DE STANDARDELE ALESE si IN FUNCTIE DE DOMENIUL DE ACTIVITATE / SPECIFICUL ORGANIZATIEI:

Manualul Calitatii, de Mediu, Sanatate si Securitate in Munca sau Manualul Sistemului de Management Integrat.

Anexe: Harta proceselor – Succesiunea si interactiunea proceselor SMI, Descrierea proceselor, Politica de calitate, Politica de mediu si SSM, Organigrama, Structura ierarhica a organizatiei, Decizie de Numire RMI/RMC/RMM/RMSSM, Decizie Interna, Planul calitatii, Cerinte protectia mediului, Chestionar de consultare, Glosar de Termeni si Definitii.

Proceduri Generale si Formularele Model aferente, conform ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018:
Determinarea cerintelor partilor interesate (Registrul de prevederi legale, Fisa de determinare context si cerinte parti interesate, Checklist pentru Strategia de marketing & Planul de afaceri, Criterii pentru segmentarea clienţilor, Analiza competitivitatii, Analiza SWOT, Plan de afaceri si de marketing); Management prin obiective (Program de Management, Program de Management Mediu (PMM), Program de Management SSM (PMSSM); Documentatia SMI (Lista documentelor SMI, Lista documentelor externe controlate, Lista documentelor distribuite, Lista de control a reviziilor, Acces Arhiva, Aprobare pentru distrugerea documentelor arhivate); Comunicare interna si externa (Registrul de Intrari si Iesiri); Managementul riscurilor (Liste de activitati, Evaluarea riscului, Registrul de riscuri); Mentenanta infrastructurii (Plan de revizii tehnice, Fisa de intretinere echipamente IT, Fisa de intretinere echipamente auto, Fisa de intretinere echipamente, Lista EMM, Fisa de inregistrare a verificarii metrologice); Managementul resurselor umane (Fisa de evaluare individuala, Plan anual de instruire, Proces verbal de instruire, Fisa postului, Model CV); Monitorizare, masurare, analiza, evaluare (Fisa de monitorizare a proceselor, Plan monitorizare mediu si SSM, Fisa monitorizare parametrii mediu si SSM); Audit intern (Program anual audituri, Plan audit intern, Chestionar de audit intern, Raport de audit intern, Raport de neconformitate); Analiza efectuata de management (Proces verbal de analiza de management; Controlul neconformitatilor.

Proceduri de Calitate si Formularele Model aferente, conform ISO 9001:2015:
Aprovizionare (Chestionar evaluare furnizori, Lista furnizorilor agreati)
Planificarea productiei si prestarii serviciului (Registru comenzi, Fisa analiza contractului); Proiectare si dezvoltare (Fisa de control proiectare, Tema de Proiectare, Program de Proiectare, Modificari Program de Proiectare); Productia si prestarea serviciului (Plan de monitorizare / control operational, Fisa de monitorizare productie sau prestare servicii, Fisa de control operational / executie,Procese verbale); Proprietatea clientului si a altor parti interesate (Acord de Confidentialitate, Securitate si Protectie a Datelor, Acord de Prelucrare Date cu Caracter Personal; Tratarea reclamatiilor (Registru reclamatii); Satisfactia clientilor (Chestionar de satisfactie a clientilor, Fisa de sinteza a satisfactiei clientilor)

Proceduri de Mediu & Sanatate si Securitate Ocupationala si Formularele Model aferente, conform ISO 14001:2015 SI ISO 45001:2018:
Aspecte de mediu (Fisa aspectelor de mediu, Fisa aspectelor semnificative)
Control operational (Cerinte de mediu si SSM pentru furnizori si subcontractanti); Situatii de urgenta (Plan prevenire si interventie, Proces verbal simulare incediu); Gestionarea deseurilor (Fisa de evidenta gestiune deseuri); Evaluarea conformarii (Planul anual de evaluare a conformarii, Chestionar de evaluare a conformarii, Raport de evaluare a conformarii, Fisa de neconformitate mediu); Identificare si evaluare pericole; Investigarea incidentelor.

INREGISTRARI: Formularele model necesare pentru obtinerea certificarii, COMPLETATE de catre Consultantul. 

III. SUPORT ONLINE in vederea implementarii si obtinerii certificarii.

B. MENTENANTA ANUALA PENTRU CELE DOUA AUDITURI DE SUPRAVEGHERE :

I. ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI pentru primul si al doilea audit de supraveghere.

II. SUPORT ONLINE in vederea mentinerii sistemului de management si valabilitatii certificatului.

DOCUMENTATIA MODEL este livrata fara serviciul de Implementare prestat de un Consultant. Beneficiarul asigura implementarea sistemului de management, avand la dispozitie un model complet de documente necesare unei implementari in conditii optime.

DOCUMENTATIA MODEL cuprinde:

 1. Manualul (Calitatii, de Mediu, Sanatate si Securitate in Munca sau Sistem Integrat – in functie de Standardele alese)
 2. Proceduri Generale si Proceduri de Calitate/Mediu/Sanatate si Securitate in Munca– aferente Standardelor alese.
 3. Anexe: Organigrama, Harta proceselor, Declaratia Managerului, Declaratie de Mediu, Declaratie SSM.
 4. Formulare model (necompletate): Exemple pentru ISO 9001Calitate: Lista documentelor in vigoare; Lista de difuzare a documentelor; Lista inregistrarilor; Planul anual al auditurilor interne; Chestionar de audit; Raport de audit; Fisa de neconformitate; Raport de neconformitate; Lista cu activitati; Evaluarea riscului; Registrul de riscuri; Chestionar de evaluare furnizori; Lista furnizorilor agreati; Procese verbale; Planul Calitatii; Fisa de control executie; Fisa de monitorizare a satisfactiei clientului; Fisa de sinteza a satisfactiei clientului; Proces verbal al sedintei de analiza; Fisa individuala de evaluare; Planul anual de instruire; Proces verbal de instruire; Fisa postului; Raport general de analiza; Descrierea proceselor; Registru prevederi legale; Program de management; Program de monitorizare obiective; Fisa de intretinere echipamente; Fisa de intretinere echipamente auto; Fisa de întretinere echipamente IT; Plan de revizii tehnice; Registru reclamatii; Alte documente specifice activitatii clientului. Exemple pentru Mediu si SSM: Fisa aspectelor de mediu; Fisa aspectelor semnificative; Program de management de mediu (PMM); Plan prevenire si interventie; Plan monitorizare; Fisa monitorizare; Chestionar de evaluare a conformarii; Fisa de evidenta gestiune deseuri; Program de management SSM.

Procesul de Certificare (3)1. Certificare Initiala

 • Audit etapa 1 – verificarea completitudinii documentelor si a gradului de pregatire in vederea certificarii.
 • Audit etapa 2 – verificarea implementarii si functionarii sistemului de management.
 • Elaborarea raportului de audit.
 • Emiterea certificatului.
 • Utilizarea marcii de certificare.

Termen valabilitate certificat: 3 ani, cu conditia efectuarii auditurilor de supraveghere.

Pe parcursul celor 3 ani se efectueaza doua audituri de supraveghere pentru a atesta continuitatea valabilitatii certificatului.

Vezi urmatoarele etape din procesul de certificare:

2. Supraveghere AN II

3. Supraveghere AN III

Category:

Procesul de Certificare2. Supraveghere An II:

– Audit de supraveghere nr.1 – la 1 an de la data emiterii certificatului.

Consta in efectuarea primului audit de supraveghere si elaborarea raportului de audit.

Acest audit de supraveghere se efectueaza pentru a atesta continuitatea valabilitatii certificatului in al doilea an care curge de la data certificarii initiale.

 

Category:

Procesul de Certificare3. Supraveghere An III:

– Audit de supraveghere nr. 2 – la 2 ani de la data emiterii certificatului.

Consta in efectuarea celui de-al doilea audit de supraveghere si elaborarea raportului de audit.

Acest audit de supraveghere se efectueaza pentru a atesta continuitatea valabilitatii certificatului in cel de-al treilea an care curge de la data certificarii initiale.

La finalul celor trei ani de valabilitate a certificatului, procesul de certificare se reia (Recertificare).

Category:

Procesul de Certificare

Pachet Complet (2)Pachetul Complet contine cele doua servicii necesare obtinerii certificatului:

(1) Consultanta & (2) Certificare 

In cadrul auditului de certificare (2), compania client trebuie sa demonstreze cu dovezi documentate (scrise) ca a implementat (1) Sistemul de Management (Standardul international) pentru care solicita serviciul de certificare.

Cele doua etape – (1) implementarea standardului si (2) certificarea – sunt complementare si obligatorii pentru a obtine un certificat. Aceste etape presupun implicarea atat a unui Organism de Certificare (pentru etapa de certificare), cat si a unui Consultant (pentru etapa de implementare).

Agentia CISEO® este partenerul desemnat de dumneavoastra sa va ghideze si sa faciliteze parcurgerea celor doua etape de catre organizatia din care faceti parte.

Beneficii Pachet Complet:

 • Posibilitatea de a cumpara un Pachet Complet: Consultanta + Certificare, ambele servicii la un loc.
 • Posibilitatea de a alege fie numai Consultanta, fie doar Certificarea.
 • Certificare GARANTATA prin contract.
 • Termen total redus de obtinere certificat.
 • Preturi corelate cu tipul certificatului emis / tipul Organismului de Certificare si tipul Consultantei.
 • Soluti flexibile pentru obtinerea certificatului potrivit.
 • Posibilitatea de a adauga in pachet cursuri pentru standardele internationale.
 • Preturi reduse datorita achizitiei unui Pachet, comparativ cu achizitia separata a celor doua servicii.
 • Discount-uri suplimentare atractive pentru diverse variante de plata.
 • Solutii personalizate si termene de plata mult mai flexibile.

SUPORT CISEO INCLUS:
Beneficiati de suportul CISEO pe tot parcursul proiectului:

 • la demarare, pentru implementare si auditul de certificare;
 • timp de 3 ani cat sunt valabile certificatele;
 • ulterior pe parcursul ciclului de recertificare.

Citeste aici ce optiuni ai pentru fiecare serviciu inclus in Pachet:Tipuri de Certificate (4)

Caracteristicile principale ale Organismelor de Certificare Acreditate Gold:

PREZENTA PE PIATA: Organismele de Certificare Acreditate Gold fac parte din cele mai mari grupuri multinationale din lume, in domeniul standardelor internationale, in Romania fiind printre cele mai mari si mai vechi organisme de certificare.

ACREDITARE: Organismele de Certificare Acreditate Gold sunt acreditate de MULTIPLE Organisme Nationale de Acreditare, la nivel mondial pentru:
– TOATE standardele internationale / sisteme de management (inclusiv standarde de nisa),
– MULTIPLE standarde de produse (marcaj CE) sau standarde de personal si
– TOATE domeniile de activitate – coduri CAEN / coduri EA.
Astfel, acestea pot emite certificate acreditate pentru toate standardele si domeniile de activitate mentionate mai sus.

MEMBRU IAF: Organismele de Certificare Acreditate Gold sunt Membre IAF – Forumul International de Acreditare, cel mai mai important forum la nivel international, din care fac parte, in calitate de membri, toate Organismele Nationale de Acreditare si implicit Organismele de Certificare acreditate de Organismele Nationale de Acreditare membre IAF.

SEMNATAR IAF – MLA: Organismele de Certificare Acreditate Gold sunt Membre semnatare al acordului IAF – MLA. Calitatea de membru semnatar al acordului IAF – MLA atesta recunoasterea reciproca a certificatelor emise de membrii semnatari. Doar certificatele emise de membrii semnatari IAF – MLA sunt valabile si national, si la nivel international. Prin prisma acestui acord, Organismul de Acreditare din Romania RENAR recunoaste certificatele emise de Organisme de Certificare acreditate de alte Organisme de Acreditare similare pe plan international.

VALABILITATE CERTIFICATE: Certificatele acreditate emise de Organisme de Certificare Gold sunt valabile la nivel international si national, in orice situatie.

ACREDITARE RENAR: Organismele de Certificare Acreditate Gold sunt acreditate inclusiv de Organismul National de Acreditare din Romania – RENAR.

SIGLE PE CERTIFICAT: Siglele prezente pe Certificatul Acreditat Gold sunt:

– Sigla Organismului de Acreditare (RENAR sau alt Organism de Acreditare international, in functie de optiunea clientului);
– Sigla Forumului International de Acreditare IAF (www.iaf.nu);
– Sigla Organismului de Certificare Acreditat Gold.
Se poate acorda suplimentar: Certificat emis de IQNET -cea mai mare retea internationala de organisme de certificare. (www.iqnet-certification.com)

INDEPLINIREA CONDITIEI “Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 etc. acreditat de Organismul de Acreditare din Romania RENAR sau orice alt organism similar pe plan international”: Este indeplinita conditia “Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 etc. acreditat de Organismul de Acreditare din Romania RENAR sau orice alt organism similar pe plan international” mentionata in caietele de sarcini la licitatii, in Regulamentul pentru atestare ANRE Instalatii Electrice sau Gaze, in contractul cadru cu CNAS, in directivele europene in cazul domeniilor reglementate etc.

INDEPLINIREA CERINTEI “Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sau echivalent”: Cerinta “Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sau echivalent”, ce apare frecvent in caietele de sarcini la licitatii, este indeplinita de un certificat Acreditat Gold in orice situatie, indiferent daca se mentioneaza explicit sau nu ca ofertantul trebuie sa dovedeasca implementarea sistemului de management printr-un certificat acreditat.

Category:

Tipuri de Certificate

Caracteristicile principale ale Organismelor de Certificare Acreditate NATIONAL:

PREZENTA PE PIATA: Organismele de Certificare Acreditate NATIONAL sunt Organisme de Certificare din Romania, acreditate in primul rand de Organismul de Acreditare National din Romania (RENAR).

ACREDITARE: Organismele de Certificare Acreditate NATIONAL sunt acreditate de UNUL – DOUA Organisme Nationale de Acreditare (din tara si din afara tarii) pentru:

 • standarde internationale – sisteme de management DE BAZA: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 si pentru
 • MAJORITATEA domeniilor de activitate – coduri CAEN / coduri EA.

Astfel, acestea pot emite certificate acreditate pentru toate standardele si domeniile de activitate mentionate mai sus.

MEMBRU IAF:  Organismele de Certificare Acreditate NATIONAL  sunt Membre IAF – Forumul International de Acreditare, cel mai mai important forum la nivel international, din care fac parte, in calitate de membri, toate Organismele Nationale de Acreditare si implicit Organismele de Certificare acreditate de Organismele Nationale de Acreditare membre IAF.

SEMNATAR IAF-MLA: Organismele de Certificare Acreditate NATIONAL sunt Membre semnatare al acordului IAF – MLA. Calitatea de membru semnatar al acordului IAF – MLA atesta recunoasterea reciproca a certificatelor emise de membrii semnatari. Doar certificatele ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 etc. emise de membrii semnatari IAF – MLA sunt valabile si national, si la nivel international. Prin prisma acestui acord, Organismul de Acreditare din Romania RENAR recunoaste certificatele emise de Organisme de Certificare acreditate de Organisme de Acreditare similare pe plan international.

VALABILITATEA CERTIFICATELOR: Certificatele ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 emise de Organismul de Certificare Acreditat NATIONAL sunt valabile la nivel international si national, in orice situatie.

ACREDITARE RENAR: Organismele de Certificare Acreditate NATIONAL sunt acreditate in primul rand de Organismul National de Acreditare din Romania – RENAR.

SIGLE PE CERTIFICAT: Siglele prezente pe Certificatul Acreditat NATIONAL sunt:

– Sigla Organismului de Acreditare (RENAR);
– Sigla Forumului International de Acreditare IAF (www.iaf.nu);
– Sigla Organismului de Certificare Acreditat NATIONAL.

INDEPLINIREA CONDITIEI “Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 acreditat de Organismul de Acreditare din Romania RENAR sau orice alt organism similar pe plan international”: Este indeplinita conditia “Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 acreditat de Organismul de Acreditare din Romania RENAR sau orice alt organism similar pe plan international” mentionata in caietele de sarcini la licitatii, in Regulamentul pentru atestare ANRE Instalatii Electrice sau Gaze, in contractul cadru cu CNAS, in directivele europene in cazul domeniilor reglementate etc.

INDEPLINIREA CERINTEI “Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sau echivalent”: Cerinta “certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sau echivalent”, ce apare frecvent in caietele de sarcini la licitatii, este indeplinita de un certificat Acreditat NATIONAL in orice situatie, indiferent daca se mentioneaza explicit sau nu ca ofertantul trebuie sa dovedeasca implementarea sistemului de management printr-un certificat acreditat.

Category:

Tipuri de Certificate

Caracteristicile principale ale Organismelor de Certificare Acreditate PREMIUM:

PREZENTA PE PIATA: Organismele de Certificare Acreditate PREMIUM au activitate la nivel international si un portofoliu mare de clienti.

ACREDITARE: Organismele de Certificare Acreditate PREMIUM sunt acreditate de DOUA – TREI Organisme Nationale de Acreditare pentru MULTIPLE standarde internationale, printre care si cele mai comune sisteme de management (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) si pentru MAJORITATEA domeniilor de activitate – coduri CAEN / coduri EA.
Astfel, acestea pot emite certificate acreditate pentru standardele si domeniile de activitate mentionate mai sus.

MEMBRU IAF: Organismele de Certificare Acreditate PREMIUM sunt Membre IAF – Forumul International de Acreditare, cel mai mai important forum la nivel international, din care fac parte, in calitate de membri, toate Organismele Nationale de Acreditare si implicit Organismele de Certificare acreditate de Organismele Nationale de Acreditare membre IAF.

SEMNATAR IAF-MLA:  Organismele de Certificare Acreditate PREMIUM sunt Membre semnatare al acordului IAF – MLA. Calitatea de membru semnatar al acordului IAF – MLA atesta recunoasterea reciproca a certificatelor emise de membrii semnatari. Doar certificatele ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 emise de membrii semnatari IAF – MLA sunt valabile si national, si la nivel international. Prin prisma acestui acord, Organismul de Acreditare din Romania RENAR recunoaste certificatele emise de Organisme de Certificare acreditate de alte Organisme de Acreditare similare pe plan international.

VALABILITATE CERTIFICATE:  Certificatele emise de un Organism de Certificare Premium sunt valabile la nivel international si national, in orice situatie.

ACREDITARE RENAR: Certificatele acreditate emise de Organismele de Certificare Acreditate Premium sunt recunoscute de Organismul National de Acreditare din Romania RENAR prin prisma acordului IAF – MLA ce atesta recunoasterea reciproca a certificatelor emise de membrii semnatari.

SIGLE PE CERTIFICATE: Siglele prezente pe Certificatul Acreditat Premium sunt:

– Sigla Organismului de Acreditare;
– Sigla Forumului International de Acreditare IAF (www.iaf.nu);
– Sigla Organismului de Certificare Acreditat Premium.

INDEPLINIREA CONDITIEI “Certificat acreditat de Organismul de Acreditare din Romania RENAR sau orice alt organism similar pe plan international”: Este indeplinita conditia “Certificat acreditat de Organismul de Acreditare din Romania RENAR sau orice alt organism similar pe plan international” mentionata in caietele de sarcini la licitatii, in Regulamentul pentru atestare ANRE Instalatii Electrice sau Gaze, in contractul cadru cu CNAS, in directivele europene in cazul domeniilor reglementate etc.

INDEPLINIREA CERINTEI “Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sau echivalent”: Cerinta “certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sau echivalent”, ce apare frecvent in caietele de sarcini la licitatii, este indeplinita de un certificat Acreditat PREMIUM in orice situatie, indiferent daca se mentioneaza explicit sau nu ca ofertantul trebuie sa dovedeasca implementarea sistemului de management printr-un certificat acreditat.

Category:

Tipuri de Certificate

Caracteristicile principale ale Organismelor de Certificare Simple:

PREZENTA PE PIATA: Organismele de Certificare Simple sunt firme infiintate in Romania.

ACREDITARE: Organismele de certificare din categoria “Simple” sunt societati care presteaza servicii de certificare ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in regim fara acreditare din partea unui Organism National de Acreditare membru IAF. IAF – International Accreditation Forum (www.iaf.nu) este unicul forum la nivel mondial ce atesta acreditarea in acest domeniu. Orice alt forum NU are nicio semnificatie in ceea ce priveste notiunea de “acreditare” conform legislatiei internationale sau nationale. Activitatea Organismelor de certificare Simple si certificatele emise de acestea sunt legale, insa nu sunt valabile in situatiile in care se impune prezentarea unui certificat acreditat.  Toate organismele de certificare functioneaza ca organisme neacreditate inainte de a putea aplica pentru obtinerea unei acreditari (evident, la data auditului de acreditare sunt evaluate intotdeauna dosare de certificare in regim neacreditat, altfel nu se pot furniza dovezi privind activitatea desfasurata de organism in domeniile supuse acreditarii).

Organismele de Certificare Simple pot emite certificate, in regim fara acreditare, pentru cele mai comune standarde internationale (de ex. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001) si pentru toate domeniile de activitate.

MEMBRU IAF: Un Organism de Certificare Simple nu este Membru IAF, intrucat nu este acreditat de un Organism de Acreditare din aceasta lista: https://www.iaf.nu/articles/Accreditation_Body_Members_by_Name/52

SEMNATAR IAF-MLA: Organismul de Certificare Simple nu este Membru semnatar al acordului IAF – MLA.

VALABILITATEA CERTIFICATELOR: Certificatele Simple sunt neacreditate si valabile doar in situatiile in care autoritatile contractante, partenerii de afaceri (furnizori, clienti, colaboratori), domeniile de activitate si cerintele legislative ale pietei de desfacere etc. nu solicita in mod explicit sau obligatoriu certificat acreditat. Din acest motiv, din pacate, certificatele neacreditate sunt in prezent utilizate destul de mult strict pentru a bifa anumite oportunitati de afaceri ce impun doar adaugarea unei hartii la dosar.

ACREDITARE RENAR: Organismele de Certificare Simple nu detin acreditare din partea unui Organism de Acreditare membru IAF din aceasta lista: https://www.iaf.nu/articles/Accreditation_Body_Members_by_Name/52 si nu sunt acreditate sau recunoscute de catre RENAR – Organismul National de Acreditare din Romania (in sensul pincipiului recunoasterii reciproce a certificatelor emise de membrii IAF semnatari ai acordului IAF – MLA) .

SIGLE PE CERTIFICAT: Certificatul Simple va contine doar Sigla Organismului de Certificare, niciodata nu va contine sigla unui Organism de Acreditare membru IAF si a Forumului International de Acreditare IAF.

INDEPLINIREA CONDITIEI “Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 acreditat de Organismul de Acreditare din Romania RENAR sau orice alt organism similar pe plan international”: In cazul in care certificatul este emis de un Organism de Certificare Simple, atunci nu va fi indeplinita conditia “Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 acreditat de Organismul de Acreditare din Romania RENAR sau orice alt organism similar pe plan international” mentionata in caietele de sarcini la licitatii, in Regulamentul pentru atestare ANRE Instalatii Electrice sau Gaze, in contractul cadru cu CNAS, in directivele europene in cazul domeniilor reglementate etc.

CERINTA “CERTIFICAT ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 SAU ECHIVALENT”: Cerinta “certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sau echivalent”, ce apare frecvent in caietele de sarcini la licitatii, este indeplinita de un certificat Simple daca nu se mentioneaza explicit ca ofertantul trebuie sa dovedeasca implementarea sistemului de management printr-un certificat acreditat. In cazul in care Caietele de sarcini ale urmatoarelor licitatii vor contine cerinta „certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 acreditat”, atunci detinatorul oricarui tip de certificat neacreditat poate fi descalificat.

Category:

Tipuri de CertificateTipuri de Consultanta (3)

CONSULTANTA OFFLINE consta in:

A. CONSULTANTA INITIALA:

I. IMPLEMENTARE OFFLINE, cu vizite efectuate de Consultantul la sediul clientului pentru:

 • Instruirea Reprezentantului Managementului
 • Asistenta la efectuarea analizei de management
 • Asistenta la Auditul de Certificare.

II. DOCUMENTATIE COMPLETA livrata in format editabil (World) si realizata de Consultant in urma Implementarii Offline.

Documentatia cuprinde, de exemplu, IN FUNCTIE DE STANDARDELE ALESE si IN FUNCTIE DE DOMENIUL DE ACTIVITATE / SPECIFICUL ORGANIZATIEI:

Manualul Calitatii, de Mediu, Sanatate si Securitate in Munca sau Manualul Sistemului de Management Integrat.

• Anexe: Harta proceselor – Succesiunea si interactiunea proceselor SMI, Descrierea proceselor, Politica de calitate, Politica de mediu si SSM, Organigrama, Structura ierarhica a organizatiei, Decizie de Numire RMI/RMC/RMM/RMSSM, Decizie Interna, Planul calitatii, Cerinte protectia mediului, Chestionar de consultare, Glosar de Termeni si Definitii.

Proceduri Generale si Formularele Model aferente, conform ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018: Determinarea cerintelor partilor interesate (Registrul de prevederi legale, Fisa de determinare context si cerinte parti interesate, Checklist pentru Strategia de marketing & Planul de afaceri, Criterii pentru segmentarea clienţilor, Analiza competitivitatii, Analiza SWOT, Plan de afaceri si de marketing); Management prin obiective (Program de Management, Program de Management Mediu (PMM), Program de Management SSM (PMSSM)); Documentatia SMI (Lista documentelor SMI, Lista documentelor externe controlate, Lista documentelor distribuite, Lista de control a reviziilor, Acces Arhiva, Aprobare pentru distrugerea documentelor arhivate); Comunicare interna si externa (Registrul de Intrari si Iesiri); Managementul riscurilor (Liste de activitati, Evaluarea riscului, Registrul de riscuri); Mentenanta infrastructurii (Plan de revizii tehnice, Fisa de intretinere echipamente IT, Fisa de intretinere echipamente auto, Fisa de intretinere echipamente, Lista EMM, Fisa de inregistrare a verificarii metrologice); Managementul resurselor umane (Fisa de evaluare individuala, Plan anual de instruire, Proces verbal de instruire, Fisa postului, Model CV); Monitorizare, masurare, analiza, evaluare (Fisa de monitorizare a proceselor, Plan monitorizare mediu si SSM, Fisa monitorizare parametrii mediu si SSM); Audit intern (Program anual audituri, Plan audit intern, Chestionar de audit intern, Raport de audit intern, Raport de neconformitate); Analiza efectuata de management (Proces verbal de analiza de management); Controlul neconformitatilor.

• Proceduri de Calitate si Formularele Model aferente, conform ISO 9001:2015: Aprovizionare (Chestionar evaluare furnizori, Lista furnizorilor agreati); Planificarea productiei si prestarii serviciului (Registru comenzi, Fisa analiza contractului); Proiectare si dezvoltare (Fisa de control proiectare, Tema de Proiectare, Program de Proiectare, Modificari Program de Proiectare); Productia si prestarea serviciului (Plan de monitorizare / control operational, Fisa de monitorizare productie sau prestare servicii, Fisa de control operational / executie, Procese verbale); Proprietatea clientului si a altor parti interesate (Acord de Confidentialitate, Securitate si Protectie a Datelor, Acord de Prelucrare Date cu Caracter Personal
Tratarea reclamatiilor (Registru reclamatii); Satisfactia clientilor (Chestionar de satisfactie a clientilor, Fisa de sinteza a satisfactiei clientilor).

Proceduri de Mediu & Sanatate si Securitate Ocupationala si Formularele Model aferente, conform ISO 14001:2015 SI ISO 45001:2018:
Aspecte de mediu (Fisa aspectelor de mediu, Fisa aspectelor semnificative)
Control operational (Cerinte de mediu si SSM pentru furnizori si subcontractanti); Situatii de urgenta (Plan prevenire si interventie, Proces verbal simulare incediu); Gestionarea deseurilor (Fisa de evidenta gestiune deseuri); Evaluarea conformarii (Planul anual de evaluare a conformarii, Chestionar de evaluare a conformarii, Raport de evaluare a conformarii, Fisa de neconformitate mediu); Identificare si evaluare pericole; Investigarea incidentelor.

• INREGISTRARI: Formularele model necesare pentru obtinerea certificarii, COMPLETATE de catre Consultant.

III. SUPORT ONLINE / OFFLINE in vederea implementarii si obtinerii certificarii.

B. MENTENANTA ANUALA PENTRU CELE DOUA AUDITURI DE SUPRAVEGHERE :

I. ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI pentru primul si al doilea audit de supraveghere.
II. SUPORT ONLINE / OFFLINE in vederea mentinerii sistemului de management si valabilitatii certificatului.

Category:

Tipuri de Consultanta

CONSULTANTA ONLINE consta in:

A. CONSULTANTA INITIALA:

I. IMPLEMENTARE ONLINE, via e-mail si telefon (fara vizite efectuate de Consultantul la sediul clientului):

 •    Informatiile necesare demararii si finalizarii proiectului se obtin prin e-mail & telefon.

II. DOCUMENTATIE COMPLETA livrata in format editabil (Word) si realizata de Consultant in urma Implementarii Online.

Documentatia cuprinde, de exemplu, IN FUNCTIE DE STANDARDELE ALESE si IN FUNCTIE DE DOMENIUL DE ACTIVITATE / SPECIFICUL ORGANIZATIEI:

Manualul Calitatii, de Mediu, Sanatate si Securitate in Munca sau Manualul Sistemului de Management Integrat.

Anexe: Harta proceselor – Succesiunea si interactiunea proceselor SMI, Descrierea proceselor, Politica de calitate, Politica de mediu si SSM, Organigrama, Structura ierarhica a organizatiei, Decizie de Numire RMI/RMC/RMM/RMSSM, Decizie Interna, Planul calitatii, Cerinte protectia mediului, Chestionar de consultare, Glosar de Termeni si Definitii.

Proceduri Generale si Formularele Model aferente, conform ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018:
Determinarea cerintelor partilor interesate (Registrul de prevederi legale, Fisa de determinare context si cerinte parti interesate, Checklist pentru Strategia de marketing & Planul de afaceri, Criterii pentru segmentarea clienţilor, Analiza competitivitatii, Analiza SWOT, Plan de afaceri si de marketing); Management prin obiective (Program de Management, Program de Management Mediu (PMM), Program de Management SSM (PMSSM); Documentatia SMI (Lista documentelor SMI, Lista documentelor externe controlate, Lista documentelor distribuite, Lista de control a reviziilor, Acces Arhiva, Aprobare pentru distrugerea documentelor arhivate); Comunicare interna si externa (Registrul de Intrari si Iesiri); Managementul riscurilor (Liste de activitati, Evaluarea riscului, Registrul de riscuri); Mentenanta infrastructurii (Plan de revizii tehnice, Fisa de intretinere echipamente IT, Fisa de intretinere echipamente auto, Fisa de intretinere echipamente, Lista EMM, Fisa de inregistrare a verificarii metrologice); Managementul resurselor umane (Fisa de evaluare individuala, Plan anual de instruire, Proces verbal de instruire, Fisa postului, Model CV); Monitorizare, masurare, analiza, evaluare (Fisa de monitorizare a proceselor, Plan monitorizare mediu si SSM, Fisa monitorizare parametrii mediu si SSM); Audit intern (Program anual audituri, Plan audit intern, Chestionar de audit intern, Raport de audit intern, Raport de neconformitate); Analiza efectuata de management (Proces verbal de analiza de management; Controlul neconformitatilor.

Proceduri de Calitate si Formularele Model aferente, conform ISO 9001:2015:
Aprovizionare (Chestionar evaluare furnizori, Lista furnizorilor agreati)
Planificarea productiei si prestarii serviciului (Registru comenzi, Fisa analiza contractului); Proiectare si dezvoltare (Fisa de control proiectare, Tema de Proiectare, Program de Proiectare, Modificari Program de Proiectare); Productia si prestarea serviciului (Plan de monitorizare / control operational, Fisa de monitorizare productie sau prestare servicii, Fisa de control operational / executie,Procese verbale); Proprietatea clientului si a altor parti interesate (Acord de Confidentialitate, Securitate si Protectie a Datelor, Acord de Prelucrare Date cu Caracter Personal; Tratarea reclamatiilor (Registru reclamatii); Satisfactia clientilor (Chestionar de satisfactie a clientilor, Fisa de sinteza a satisfactiei clientilor)

Proceduri de Mediu & Sanatate si Securitate Ocupationala si Formularele Model aferente, conform ISO 14001:2015 SI ISO 45001:2018:
Aspecte de mediu (Fisa aspectelor de mediu, Fisa aspectelor semnificative)
Control operational (Cerinte de mediu si SSM pentru furnizori si subcontractanti); Situatii de urgenta (Plan prevenire si interventie, Proces verbal simulare incediu); Gestionarea deseurilor (Fisa de evidenta gestiune deseuri); Evaluarea conformarii (Planul anual de evaluare a conformarii, Chestionar de evaluare a conformarii, Raport de evaluare a conformarii, Fisa de neconformitate mediu); Identificare si evaluare pericole; Investigarea incidentelor.

INREGISTRARI: Formularele model necesare pentru obtinerea certificarii, COMPLETATE de catre Consultantul. 

III. SUPORT ONLINE in vederea implementarii si obtinerii certificarii.

B. MENTENANTA ANUALA PENTRU CELE DOUA AUDITURI DE SUPRAVEGHERE :

I. ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI pentru primul si al doilea audit de supraveghere.

II. SUPORT ONLINE in vederea mentinerii sistemului de management si valabilitatii certificatului.

Category:

Tipuri de Consultanta

DOCUMENTATIA MODEL este livrata fara serviciul de Implementare prestat de un Consultant. Beneficiarul asigura implementarea sistemului de management, avand la dispozitie un model complet de documente necesare unei implementari in conditii optime.

DOCUMENTATIA MODEL cuprinde:

 1. Manualul (Calitatii, de Mediu, Sanatate si Securitate in Munca sau Sistem Integrat – in functie de Standardele alese)
 2. Proceduri Generale si Proceduri de Calitate/Mediu/Sanatate si Securitate in Munca– aferente Standardelor alese.
 3. Anexe: Organigrama, Harta proceselor, Declaratia Managerului, Declaratie de Mediu, Declaratie SSM.
 4. Formulare model (necompletate): Exemple pentru ISO 9001Calitate: Lista documentelor in vigoare; Lista de difuzare a documentelor; Lista inregistrarilor; Planul anual al auditurilor interne; Chestionar de audit; Raport de audit; Fisa de neconformitate; Raport de neconformitate; Lista cu activitati; Evaluarea riscului; Registrul de riscuri; Chestionar de evaluare furnizori; Lista furnizorilor agreati; Procese verbale; Planul Calitatii; Fisa de control executie; Fisa de monitorizare a satisfactiei clientului; Fisa de sinteza a satisfactiei clientului; Proces verbal al sedintei de analiza; Fisa individuala de evaluare; Planul anual de instruire; Proces verbal de instruire; Fisa postului; Raport general de analiza; Descrierea proceselor; Registru prevederi legale; Program de management; Program de monitorizare obiective; Fisa de intretinere echipamente; Fisa de intretinere echipamente auto; Fisa de întretinere echipamente IT; Plan de revizii tehnice; Registru reclamatii; Alte documente specifice activitatii clientului. Exemple pentru Mediu si SSM: Fisa aspectelor de mediu; Fisa aspectelor semnificative; Program de management de mediu (PMM); Plan prevenire si interventie; Plan monitorizare; Fisa monitorizare; Chestionar de evaluare a conformarii; Fisa de evidenta gestiune deseuri; Program de management SSM.

Category:

Tipuri de Consultanta

Category:

Pachet Complet

Category: Pachet CompletPreturile sunt in EUR, fara TVA. Se adauga TVA in cazul in care Organismul de Certificare / Firma de consultanta este firma platitoare de TVA.

Pretul afisat in oferta contine Taxele initiale, pentru ANUL I: 1) Taxa de consultanta + 2) Taxa de certificare.

Pretul afisat in oferta NU contine Taxele de mentenanta anuala pentru actualizarea documentatiei si Taxele de supraveghere anuala pentru atestarea continuitatii valabilitatii certificatului, in anii II si III (contractele se incheie pe o perioada de 3 ani).

Pretul Pachetului Complet este format din Pretul initial, pentru primul an (afisat in oferta), la care se adauga pretul pentru urmatorii doi ani, adica:

 • Taxele de mentenanta & supraveghere anuala pentru ANUL II: 50% din taxele initiale pentru consultanta (1) si certificare (2). Se achita cu 3 luni inainte de data primului audit de supraveghere (care va avea loc la un an de la data obtinerii certificatului).
 • Taxele de mentenanta & supraveghere anuala pentru ANUL III : 50% din taxele initiale pentru consultanta (1) si certificare (2). Se achita cu 3 luni inainte de data celui de-al doilea audit de supraveghere (care va avea loc la doi ani de la data obtinerii certificatului).

Nota 1:

Pentru fiecare tip de serviciu, taxele variaza in functie de optiunile selectate in cadrul Pachetului.

A.  Taxa de consultanta variaza in functie de optiunea aleasa:

 • Consultanta Offline (documentatie personalizata, cu vizite incluse, efectuate de consultant la sediul beneficiarului);
 • Consultanta Online (documentatie personalizata, in baza informatiilor transmise online, pe e-mail si fara vizite de consultanta);
 • Documentatie (proceduri si formulare).

B. Taxa de certificare initiala variaza in functie de optiunea aleasa:

 • Certificat Acreditat Gold
 • Certificat Acreditat Premium
 • Certificat Acreditat National
 • Certificat Simple

Nota 2.

A. Taxele de mentenanta sunt optionale. Actualizarea anuala a documentatiei trebuie sa fie realizata, pentru mentinerea valabilitatii certificatului. Insa, la cerere, taxele de mentenanta pot sa nu fie incluse in contractul pentru pachet complet, in cazul in care clientul doreste sa actualizeze singur documentatia.

B. Taxele de supraveghere anuala sunt obligatorii. Certificatele nu mai sunt valabile daca nu au loc auditurile de supraveghere.

Nota 3. In cazul in care intervin, cheltuielile cu deplasarea consultantului sau auditorilor (transport, masa si cazarea, daca este cazul) sunt in sarcina Beneficiarului la nivelul costurilor si se achita pe baza de bon fiscal / decont.

Nota 4. Pentru Bucuresti si Brasov NU se adauga cheltuieli cu deplasarea auditorului sau consultantului!

Category:

Pachet Complet

Category: Pachet Complet

Cum cumpar (1)

Pentru a trece la urmatorul pas, intocmirea contractelor, sunt necesare urmatoarele documente pe care te rugam sa le transmiti pe e-mail, la adresa office@ciseo.ro :

– Confirmarea acceptarii ofertei de pret cu optiunile alese de tine, transmisa in scris pe e-mail,
– Cererea de Aplicare: https://shop.ciseo.ro/cerere-de-aplicare-ciseo/;
– Copie CUI,
– Copie certificat constatator RECOM, detaliat (cel mai recent),
– Domeniul de activitat certificat (denumirea exacta ce va fi mentionata pe certificate),
– Adresa exacta a tuturor locatiilor certificate (punctele de lucru, inclusiv sediul social, ce vor fi auditate si mentionate pe certificate),
– Numele reprezentantului legal, pentru semnare contracte (Administrator / Director General etc.),
– Adresa e-mail si nr. telefon reprezentant legal (pentru a fi mentionate in contracte),
– Cont IBAN si banca,
– Adresa de corespondenta.

Dupa ce ti-ai exprimat interesul de a cumpara serviciile pe care le consideri potrivite, solicitarea ta va fi preluata de un reprezentant CISEO care te va contacta pentru a stabili impreuna pasii urmatori (clarificarea eventualelor intrebari, comunicarea in scris a detaliilor despre Organismul de Certificare si/sau Consultantul alocat pe proiect, termenele propuse de finalizare, transmiterea datelor pentru intocmirea si semnarea contractelor etc.)

Te invitam sa studiezi si informatiile disponibile pe site-urile noastre:

Suntem bucurosi sa iti putem fi aproape in demersurile tale de a duce compania pe care o reprezinti la nivelul standardelor internationale.
Te invitam cu drag sa ne comunici informatiile necesare pentru a finaliza alegerea ofertei optime pentru afacerea ta.

Cu respect,

Echipa |CISEO® Agentia pentru Certificare & Implementare Standarde Europene in Organizatii

Partenerul companiilor si profesionistilor ce ofera calitate

Tel.: 0727 963 012 | E-mail: office@ciseo.ro
Website: www.ciseo.ro | Catalog Cursuri: https://cursuri.ciseo.ro/

CISEO Registrar S.R.L. – CUI RO17883070 – J08/2064/2005
Sediu: Brasov, Romania
Regiuni deservite:
Regiunea Bucuresti – Ilfov: Bucuresti, Ilfov.
Regiunea Centru: Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu, Alba.
Regiunea Nord–Vest: Cluj, Bihor, Bistrita – Nasaud, Maramures, Satu Mare, Slaj.
Regiunea Nord-Est: Iasi, Bacau, Vaslui, Neamt, Botosani, Suceava.
Regiunea Sud-Est Dobrogea: Constanta, Galati, Braila, Buzau, Vrancea, Tulcea.
Regiunea Sud Muntenia: Prahova, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Calarasi, Teleorman.
Regiunea Sud Vest Oltenia: Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt.
Regiunea Vest: Timis, Hunedoara, Arad, Caras – Severin.

 

Category: Cum cumpar
Category: Cum cumpar

Contacteaza-ne

Inca mai ai intrebari legate de optiunea potrivita pentru afacerea ta? Noi suntem aici pentru a te ghida: 0727963012 / office@ciseo.ro